Công ty dịch vụ công ích Thanh niên xung phong được sử dụng một phần vỉa hè một số tuyến đường để thành lập tạm thời các bãi giữ xe hai bánh phục vụ khách tham quan.