Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017.

Mời bạn đọc xem chi tiết tại đây