(TNTT>) UBND TP.HCM đã chấp thuận cho Công ty xây dựng kinh doanh nhà Phú Nhuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đất diện tích 3,64 ha được tách từ khu công viên văn hóa-thể thao-nghỉ ngơi (thuộc dự án khu dân cư 174ha Thạnh Mỹ Lợi, Q.2) để xây dựng khu tái định cư dự án Liên tỉnh lộ 25B giai đoạn 2.

Đối với phần diện tích còn lại của khu công viên văn hóa-thể thao-nghỉ ngơi (khoảng 11,519ha), Công ty Phú Nhuận phải khẩn trương thực hiện theo đúng quy hoạch. Đăng Lan