SGTT - Dự ước hai tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố đạt 59.694 tỉ đồng, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Loại trừ biến động giá, mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 23,3% (mức tăng cùng kỳ là 3,22%).

Doanh số bán lẻ các khu vực kinh tế trên địa bàn thành phố hai tháng đầu năm