Các cơ quan chức năng đang phối hợp, trước khi đưa ra biện pháp xử lý đối với gần 2.000 tấn thép phế liệu nhập khẩu dính dầu nhớt, tạp chất.