Hôm qua 18.1, hội chợ hoa tết tại TP.HCM bắt đầu mở cửa. Ở các điểm diễn ra hội hoa xuân, còn thưa thớt người bán cũng như người mua.