(PL)- Hôm qua (15-1), Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã xử phạt năm phòng mạch gần 40 triệu đồng.