Trong cuộc họp chiều 1/6 giữa Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) với các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Hải đã yêu cầu Sawaco phải cấp bách cải thiện chất lượng nước sinh hoạt. Nếu cần, thành phố sẽ mời tư nhân đầu tư vào cung cấp nước sạch.