(PL)- Hôm qua (15-1), UBND quận Thủ Đức cho biết, UBND TP có văn bản thông báo sẽ thực hiện thanh tra Công ty liên doanh Văn hóa Thể thao dưới nước (Saigon Waterpark) tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân thành phố.