SGTT - Theo các công ty cấp nước trên địa bàn TP.HCM, nguồn nước cung cấp cho TP.HCM đang rất yếu do nắng hạn, nên không đủ áp lực nước đưa đến các hộ dân, nhất là các hộ dân ở khu vực cuối nguồn. Ngoài ra, việc các công ty cấp nước ở các khu vực thiếu vốn xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước mới cũng là nguyên nhân làm hạn chế đến việc cấp nước sinh hoạt cho cư dân thành phố.

Ông Nguyễn Xuân Cầu, giám đốc công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức nói: “Chúng tôi đã đề xuất vay vốn để xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước hai năm nay, nhưng ngay chính tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) – công ty mẹ cũng gặp phải tình trạng thiếu vốn, nên không thể phê duyệt cho các công ty con vay. Do đó, chuyện thiếu nước là khó thể tránh khỏi, nếu các đơn vị cấp nước có tổ chức đưa xe bồn đến những nơi thiếu nước cũng chỉ là giải pháp tình thế”. Quốc Ấn