Sẽ công khai quy hoạch chống ngập để dân góp ý. Với 7.200 tỷ đồng dành cho dự án thì khó có thể giải quyết được ngập cho khu vực nội thành TP.