Ngày 25.10, Cục Thống kê TP.HCM đã công bố tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2013.

Xét về mảng thành lập doanh nghiệp, từ ngày 16.9 đến ngày 15.10, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đã cấp phép thành lập mới 2.292 doanh nghiệp (khu vực không có vốn nước ngoài), tăng 333 doanh nghiệp so với cùng kỳ tháng trước và tăng 237 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2012.

Tính từ đầu năm đến 15.10, có 21.087 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Trong đó gồm 959 doanh nghiệp tư nhân, 2.283 công ty cổ phần và 17.845 công ty TNHH.

Các ngành có số doanh nghiệp thành lập mới giảm là nông lâm thủy sản, khai khoáng, sản xuất phân phối điện khí đốt, xây dựng, thông tin truyền thông, kinh doanh bất động sản. Tổng vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp 95.367 tỉ đồng, bằng 57,2% cùng kỳ năm trước. Quy mô vốn bình quân 1 doanh nghiệp chỉ bằng 53,2% của cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, theo cơ quan Thuế thành phố, trong tháng 9 có 1.910 doanh nghiệp ngưng kinh doanh, tăng 16,1% so với tháng 9.2012. Trong đó có 21 doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn nước ngoài.

Tính chung 9 tháng có 17.232 doanh nghiệp ngưng hoạt động. So với 9 tháng cùng kỳ năm 2012, số doanh nghiệp ngưng kinh doanh giảm 2,6%, riêng khu vực có vốn nước ngoài tăng 38,7% (190 doanh nghiệp).

Cũng theo Cục Thống kê TP.HCM, một số ngành chủ yếu đều tăng trưởng so với tháng 9.2013. Chẳng hạn, chế biến thực phẩm tăng 17,9% với ngành sữa tăng nhiều nhất 23,5%, in tăng 13,6%, thuốc lá 8,9%, sản xuất ô tô tăng 8%, trang phục tăng 6,2%, cao su tăng 5,9%, da tăng 5%, giấy tăng 5%…

Chỉ số tồn kho tại thời điểm 1.10 tăng 1,2 % so thời điểm 1.9. Có 14 ngành tăng chỉ số tồn kho, ngành có mức tồn kho cao nhất là đồ uống 86,6%, sản xuất kim loại 43,5%, chế biến thực phẩm 15,6%, hóa chất 12,2%, thuốc lá 10,4%. Các ngành tháng trước có chỉ số tồn kho cao nhưng tháng này giảm là in, sản xuất từ sản phẩm kim loại đúc sẵn, sản xuất ôtô và sản xuất tủ giường bàn ghế.

Trích báo cáo của Cục Thống kê TP.HCM