(PL)- Hôm qua (17-1), Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết Bộ Xây dựng vừa có kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình xây dựng Nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tham Lương-Bến Cát (giai đoạn một).