(PL)- Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP, thành phố vừa giao Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thực hiện việc cung cấp nước sinh hoạt đảm bảo lượng clo dư không quá cao ở các quận đầu nguồn (quận 1, 2, 3, 5, 6, Thủ Đức).