(VietNamNet) - Lệnh cấm xe 3-4 bánh tự chế lưu thông đã bị tạm hoãn và thay vào là cấm chạy ban ngày nhưng cấm thì cấm còn chạy thì cứ chạy.