ND - Ngày 6-3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thành phố tổ chức Hội thảo Quy hoạch thủy lợi phục vụ giải pháp chống ngập lụt TP Hồ Chí Minh.