Theo Quỹ Hỗ trợ công nhân TP.HCM (SWF), sau hai tháng ra đời, chương trình cho công nhân vay tiền đi học đã giải quyết cho 58 trường hợp với tổng số tiền vay hơn 208 triệu đồng.