Chiều 6-3, tại TPHCM, Bộ NN-PTNT đã báo cáo với Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM về quy hoạch thủy lợi nhằm giải quyết bài toán ngập úng trên địa bàn TPHCM, sau hơn 3 tháng tập trung nghiên cứu...