Phố tỏa sáng, một trong năm chương trình của Lễ hội Tết 2009 tại TP.HCM, sẽ chính thức mở màn tối 18/1 với hệ thống đèn màu được bật sáng trên các đại lộ khu trung tâm.