Xe ba bánh tự chế vẫn được lưu thông tại quận 7, quận 8, ngoại thành và từ 12 giờ đến 5 giờ trên nhiều đường trong nội đô