Qua kiểm tra sẽ yêu cầu các chủ cơ sở cam kết đảm bảo các chế độ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục đúng quy định của ngành.