(TNO) Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa chấp thuận chủ trương thành lập Trung tâm nghiên cứu chống ngập nước trực thuộc Sở GTCC TP.HCM.