ND - Ngày 18-1 tại TP Hồ Chí Minh, các chợ họp sớm ngày thường. Chợ Gò Vấp, chợ Bà Chiểu, chợ Tân Định, chợ Bến Thành... sôi động, nhộn nhịp ngay từ sáng sớm.