Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng vừa ký quyết định ban hành quy chế phối hợp xử lý biến động thị trường bất thường trên địa bàn TPHCM. Theo quy chế, thủ trưởng cơ quan, đơn vị khi phát hiện những biến động bất thường phải điều phối lực lượng chủ động kiểm tra, báo cáo ngay với UBND quận huyện nơi xảy ra biến động và cấp trên trực tiếp quản lý chậm nhất trong thời gian 24 giờ.