Khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế có chủ trương đầu tư từ năm 2007 nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện.

Bộ Xây dựng vừa đồng ý với đề nghị của UBND TPHCM trình Thủ tướng cho phép chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế. Dự án khu tứ giác này có tổng diện tích 11.160m2 đã được UBND TPHCM chấp nhận quy hoạch với chức năng khách sạn cao cấp, thương mại - dịch vụ và thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất. Trước đó, dự án khu tứ giác trên đã được công ty cổ phần đầu tư Vạn Thịnh Phát xin chủ trương đầu tư từ năm 2007 và đã xúc tiến các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân đến nay Thành phố vẫn chưa hoàn tất thủ tục để công bố danh mục dự án để kêu gọi đầu tư theo quy định.