Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vừa sơ kết công tác tổ chức đại hội MTTQ cấp quận, huyện, tiến tới Đại hội MTTQ TPHCM nhiệm kỳ 2009-2013. Theo đó, đã có 24/24 MTTQ quận, huyện toàn TP tổ chức xong đại hội với 125 vị được bầu vào Ban thường trực.