Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo sẽ ngừng phát hành Công báo dưới dạng bản in từ tháng 4/2009. Các cơ quan chức năng của TP muốn tra cứu văn bản phải lên trang thông tin điện tử Công báo thành phố.