Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín: Cuối tháng 12-2008, tất cả các KCX-KCN phải có hệ thống xử lý nước thải. Các doanh nghiệp trong KCX-KCN phải có hệ thống xử lý nước thải cục bộ và đấu nối vào hệ thống xử lý chung.