So sánh giữa nội tệ và ngoại tệ thì tốc độ tăng trưởng huy động lẫn cho vay bằng ngoại tệ, chủ yếu là đô la Mỹ, của các ngân hàng tại TPHCM lại tăng mạnh.