Trong tháng 10, Chi cục đã kiểm tra gắn 2.472 thẻ CITES cho các doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu cá sấu sống và da cá sấu đi nhiều nước.