Nếu trả lời được 7/10 câu hỏi dưới đây, bạn thực sự là người yêu nước Mỹ.

1Vịnh nào thực sự ở bang California?

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 1

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 2

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 3

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 4

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Vịnh Big Sur ở bang California.

Không chính xác

Đúng. Vịnh Big Sur ở bang California.

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 5

2Thác nước nào ở bang Arkansas?

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 6

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 7

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 8

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 9

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Thác nước rơi ở vùng Ozarks, bang Arkansas.

Không chính xác

Đúng. Thác nước rơi ở vùng Ozarks, bang Arkansas.

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 10

3Dãy đồi nào ở bang Washington?

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 11

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 12

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 13

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 14

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Dãy đồi Palouse ở bang Washington.

Không chính xác

Đúng. Dãy đồi Palouse ở bang Washington.

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 15

4Cảnh núi nào bạn có thể tìm thấy ở bang Montana?

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 16

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 17

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 18

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 19

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Hồ Grinnell trong vườn quốc gia sông băng ở bang Montana.

Không chính xác

Đúng. Hồ Grinnell trong vườn quốc gia sông băng ở bang Montana.

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 20

5Hố lớn nào thực sự ở bang Texas?

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 21

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 22

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 23

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 24

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Bể bơi tự nhiên Hamilton Pool ở Austin, Texas.

Không chính xác

Đúng. Bể bơi tự nhiên Hamilton Pool ở Austin, Texas.

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 25

6Bãi biển nào thực sự ở bang Florida?

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 26

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 27

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 28

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 29

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Bãi biển South Beach ở Miami, bang Florida.

Không chính xác

Đúng. Bãi biển South Beach ở Miami, bang Florida.

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 30

7Động băng nào bạn có thể tìm thấy ở bang Wisconsin?

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 31

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 32

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 33

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 34

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Hang băng Bayfield Peninsula Sea trên quần đảo Apostle ở ngoài khơi bang Wisconsin.

Không chính xác

Đúng. Hang băng Bayfield Peninsula Sea trên quần đảo Apostle ở ngoài khơi bang Wisconsin.

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 35

8Cây cầu nào bạn có thể đi qua ở Tây Virginia?

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 36

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 37

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 38

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 39

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Cầu bắc qua sông New ở Fayette, Tây Virginia.

Không chính xác

Đúng. Cầu bắc qua sông New ở Fayette, Tây Virginia.

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 40

9Vách núi ven biển nào ở bang Maine?

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 41

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 42

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 43

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 44

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Bờ biển trong vườn quốc gia Acadia gần cảng Bar, bang Maine.

Không chính xác

Đúng. Bờ biển trong vườn quốc gia Acadia gần cảng Bar, bang Maine.

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 45

10Lâu đài nào ở New York?

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 46

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 47

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 48

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 49

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Lâu đài Belvedere nằm trong công viên Trung tâm ở New York.

Không chính xác

Đúng. Lâu đài Belvedere nằm trong công viên Trung tâm ở New York.

Tra loi duoc 7 cau hoi nay, ban dich thi la 'con nghien' du lich My - Anh 50

Nếu bạn trả lời đầy đủ các câu hỏi trên, hãy nhấn "Xem thêm kết quả"

Xem kết quả

Có vẻ bạn không quan tâm đến nước Mỹ.

Có vẻ bạn không quan tâm nhiều đến nước Mỹ.

Có vẻ bạn quan tâm đến nước Mỹ.

Có vẻ bạn quan tâm rất nhiều đến nước Mỹ.

Bạn thực sự là người yêu nước Mỹ.

Bạn thực sự là người yêu nước Mỹ.

Làm lại quiz