Hỏi:

small_10117.jpg Người lao động làm việc đủ 12 tháng tại doanh nghiệp, nếu không nghỉ các ngày phép theo qui định của pháp luật lao động thì sẽ được tính trả lương ngày nghỉ phép như thế nào? (Vũ Mai Ngọc, ngõ 203 Tôn Đức Thắng, Hà Nội) n của ban chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo trước cho mọi người trong doanh nghiệp. Người lao động được nghỉ hàng năm theo lịch nghỉ do người sử dụng lao động đã qui định. Trường hợp người lao động chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm do người sử dụng lao động không bố trí được (theo lịch nghỉ đã qui định) và yêu cầu người lao động đi làm thêm vào những ngày nghỉ này thì được trả lương ít nhất bằng 300% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm theo qui định tại Điều 61 của Bộ luật lao động và Điểm c Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP (31/12/2002) của Chính phủ. Trường hợp người sử dụng lao động đã bố trí lịch nghỉ hàng năm nhưng người lao động có yêu cầu và tự nguyện đi làm vào những ngày này thì ngoài tiền lương trả cho ngày nghỉ có hưởng lương, người sử dụng lao động chỉ phải trả nguyên lương cho những ngày làm việc đó (100% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả cho công việc đang làm).