Công ty tôi có đăng ký một số thuê bao di động để giám đốc và nhân viên phòng kinh doanh sử dụng phục vụ cho công việc. Xin hỏi, tiền điện thoại hàng tháng cho những thuê bao này có được tính vào chi phí hợp lý không?

small_15158.jpg