XHTTOnline: Vấn đề ngôn ngữ khi lướt Web để có thể tìm thông tin chính xác thông qua các trang Web nước ngoài là một nhu cầu thiết yếu cho người dùng Internet....