Quan sát bức hình dưới đây và cho biết bạn nhìn thấy màu sắc nào đẩu tiên trong 4 màu dưới đây?

Trac nghiem: Biet ro ban la nguoi the nao qua mau sac ban thay dau tien - Anh 1

Bấm chọn màu sắc bạn nhìn thấy đầu tiên!

Alexandra V (theo VV)