Tổng cục Hải quan vừa nhận được thư chúc mừng của ông Tom Osborn, điều phối viên của TRAFFIC Đông Nam Á thuộc Chương trình tiểu vùng sông Mekong mở rộng, về việc bắt giữ lô hàng ngà voi của Hải quan Việt Nam tại Hải Phòng.