Sợ lúc mê man khi phẫu thuật thẫm mỹ, không giữ được tài sản mang theo, người phụ nữ đưa điện thoại và 28.000 USD cho Nguyễn Thành Nam cất giữ nhưng người này đã “bốc hơi” ngay sau đó cùng với chiếc Dylan.