Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG-HNX) vừa công bố nghị quyết đại hội cổ đông với kế hoạch tiếp tục mở mới 5 siêu thị điện máy trong năm 2014.

Diễn biến giá cổ phiếu TAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.

Cụ thể, Trần Anh lên kế hoạch mở mới trong năm 2014 khoảng 5 siêu thị tại các tỉnh. Bên cạnh đó, công ty này cũng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 với số lượng dự kiến là 2.610.319 cổ phiếu, tỷ lệ 20% (10 cổ phiếu cũ được nhận 2 cổ phiếu mới).

Dự kiến phát hành 2.218.771 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư cổ phần với tỷ lệ thưởng là 17% (10 cổ phiếu được nhận 1,7 cổ phiếu mới). Thời điểm phát hành dự kiến trong quý 2/2014, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán.

Năm 2014, Trần Anh dự kiến doanh thu thuần đạt hơn 2.436 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 9,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7 tỷ đồng, EPS đạt 547 đồng.

Được biết, doanh thu thuần quý 4/2013 của TAG đạt 569 tỷ, lũy kế đạt 1.867 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 1,3 tỷ (cùng kỳ lãi 7,8 tỷ); lũy kế cả năm 2013 đạt 1,88 tỷ (cùng kỳ lãi 42 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 885 triệu đồng (cùng kỳ lãi 5,8 tỷ); lũy kế cả năm đạt 1,3 tỷ (cùng kỳ lãi 31,4 tỷ đồng). EPS năm 2013 đạt 110 đồng.