Trận derby thành Manchester đã được nâng lên một tầm mới sau khi Man xanh trở thành đối trọng của "bầy Quỷ đỏ" trong nửa thập kỷ trở lại đây.

Tran derby nay lua o thanh Manchester - Anh 1

Tiểu Minh

Đồ họa: Daily Mail