Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 60 quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp PCCC và cứu hộ cứu nạn Quốc gia được trang bị định mức 1-2 trực thăng chữa cháy và cứu hộ; địa phương loại đô thị đặc biệt được trang bị 1-2 trực thăng loại này và phải có niên hạn sử dụng trong 15 năm. Hiện có 2 thành phố được Chính phủ xếp loại đô thị đặc biệt là thủ đô Hà Nội và TP HCM.

Bên cạnh đó, mỗi đội cảnh sát chữa cháy trung tâm và khu vực phải có 5 xe chữa cháy, một xe thang từ 32 đến 52m, 1 xe cứu thương, 2 mô tô chữa cháy cứu hộ, một máy ghi âm, ghi hình, thiết bị camera dò tìm người bị nạn...

Mỗi đội chữa cháy dưới sông, biển được trang bị một tàu chữa cháy, 2 ca nô cứu hộ.

Bắt đầu từ 1/1/2016, thông tư này có hiệu lực.

N.Nam