Thời gian qua, chuyên trang “Dạy nghề - Lao động - Việc làm” đăng đều đặn trên báo Quân đội nhân dân ra ngày thứ tư hằng tuần đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc...