Theo tổ chức hỗ trợ y khoa HanGil (HMFH) Hàn Quốc, số bệnh nhân nữ viêm giác mạc ở lứa tuổi 20 – 40 tăng đột biến.