Duy Anh và Quang cùng thích một cô gái nên xảy ra xích mích. Ngày 6/10, Duy Anh đã rủ bạn dùng tuýp sắt đánh Quang trọng thương.