Không có cơ hội cho Quang Vinh, Ngọc Duy khi thành phần trụ cột của Olympic Việt Nam đã được xây dựng từ vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.