Thời gian gần đây, khách sạn Majestic ở TP.HCM (tạm gọi là Majestic Sài Gòn) thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại của khách hàng trong nước và quốc tế thắc mắc khách sạn Majestic ở Hà Nội có phải là chi nhánh của Majestic Sài Gòn.