(VTC News) - Các bác sĩ vẫn thường khuyên chúng ta nên chơi thể thao hàng ngày để có một sức khỏe tốt. Tuy nhiên, để phát huy tối đa lợi thế của thể thao đối với sức khỏe, những người chơi thể thao nên biết những điều nên và không nên trong chế độ dinh dưỡng dưới đây.