Tiin.vn - Thấy bạn kêu nóng, cậu bé chạy ngay đi tìm hàng kem...

*****

Theo Đất Việt