Người đàn ông sẽ dùng cách mà con chim đã đối xử với mình để trả thù nó.

Trận đấu của trứng