Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS), trao đổi tiền tệ toàn cầu đã tăng mạnh và đạt tới 4.000 tỷ USD/ngày, tăng 20% so với kim ngạch 3,3 tỷ USD/ngày của năm 2007 trước khủng hoảng.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Liên hợp quốc dẫn báo cáo của BIS cho biết trao đổi tiền tệ toàn cầu tăng mạnh bắt nguồn từ các nhà đầu tư tại các nước phát triển tăng và hoạt động đa dạng hóa đầu tư của họ ra nước ngoài sau khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi. BIS nhấn mạnh mặc dù kim ngạch trao đổi tiền tệ tiếp tục tăng nhưng tốc độ tăng của thị trường tiền tệ toàn cầu đã chậm lại so với chu kỳ BA năm trước đây (2004-2006) khi kim ngạch trao đổi tiền tệ tăng tới 69%. Trao đổi tiền tệ tăng mạnh phản ánh quá trình toàn cầu hóa đầu tư gia tăng. Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản và Tây Âu vật lộn với khủng hoảng, các nhà đầu tư ở các nước này đã chuyển đầu tư sang các nước khác, đặc biệt là các nền kinh tế tăng trưởng nhanh và sản xuất hàng hóa hàng đầu để sinh lãi. BIS nhấn mạnh thị trường tiền tệ cho đến nay vẫn là thị trường tài chính lớn nhất thế giới. Đồng USD vẫn là đồng tiền chi phối toàn cầu, chiếm tới 84,9% tổng số các giao dịch tiền tệ, tuy có giảm so với mức 85,6% của năm 2007./. (TTXVN/Vietnam+)