---Quote (Originally by Cool Kids)---Đây là chuyện rất quan trọng, bạn nên nghĩ thật kỹ. Thường các gia đình khi chuyển ra nước ngoài sinh sống và làm việc, họ cố gắng thu xếp vào lúc con bằt đầu học lớp một, từ lớp 3 trở lên, việc theo chương trình học mới bằng một thứ tiếng khác sẽ trở nên khó...

Trích dẫn: Nguyên văn bởi Cool Kids Đây là chuyện rất quan trọng, bạn nên nghĩ thật kỹ. Thường các gia đình khi chuyển ra nước ngoài sinh sống và làm việc, họ cố gắng thu xếp vào lúc con bằt đầu học lớp một, từ lớp 3 trở lên, việc theo chương trình học mới bằng một thứ tiếng khác sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Mẹ Cool Kids ơi, chị bảo nên thu xếp vào lúc con bắt đầu lớp 1 tức là con sẽ bắt đầu học lớp 1 tại nước ngoài, và chưa học lớp 1 tại Vn phải ko ạ? Mẹ Bắc Âu ơi, cuối cùng chị đã quyết định thế nào rồi? Em nghĩ là chị đã đưa cả con sang cùng. Chị chia sẻ thêm kinh nghiệm đi. Em cảm ơn các mẹ đã chia sẻ nihieeuf lắm. Trích dẫn: Nguyên văn bởi Cool Kids Đây là chuyện rất quan trọng, bạn nên nghĩ thật kỹ. Thường các gia đình khi chuyển ra nước ngoài sinh sống và làm việc, họ cố gắng thu xếp vào lúc con bằt đầu học lớp một, từ lớp 3 trở lên, việc theo chương trình học mới bằng một thứ tiếng khác sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Mẹ Cool Kids ơi, chị bảo nên thu xếp vào lúc con bắt đầu lớp 1 tức là con sẽ bắt đầu học lớp 1 tại nước ngoài, và chưa học lớp 1 tại Vn phải ko ạ? Mẹ Bắc Âu ơi, cuối cùng chị đã quyết định thế nào rồi? Em nghĩ là chị đã đưa cả con sang cùng. Chị chia sẻ thêm kinh nghiệm đi. Em cảm ơn các mẹ đã chia sẻ nihieeuf lắm. Trích dẫn: Nguyên văn bởi Cool Kids Đây là chuyện rất quan trọng, bạn nên nghĩ thật kỹ. Thường các gia đình khi chuyển ra nước ngoài sinh sống và làm việc, họ cố gắng thu xếp vào lúc con bằt đầu học lớp một, từ lớp 3 trở lên, việc theo chương trình học mới bằng một thứ tiếng khác sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Mẹ Cool Kids ơi, chị bảo nên thu xếp vào lúc con bắt đầu lớp 1 tức là con sẽ bắt đầu học lớp 1 tại nước ngoài, và chưa học lớp 1 tại Vn phải ko ạ? Mẹ Bắc Âu ơi, cuối cùng chị đã quyết định thế nào rồi? Em nghĩ là chị đã đưa cả con sang cùng. Chị chia sẻ thêm kinh nghiệm đi. Em cảm ơn các mẹ đã chia sẻ nihieeuf lắm.